Woordvormingsprocédés in het Nederlands: Deel 1 (Koen Van Cauwenberge)

Combineeroefening

Zet bij ieder woordvormingsprocédé het juiste voorbeeld.. Druk pas op het einde op de knop ANTWOORD CONTROLEREN onderaan om je score te kennen. Je score kan daarna nog altijd stijgen als je de foutieve antwoorden verbetert.
Een grondwoord is een enkelvoudig woord dat niet meer in afzonderlijke woorden gesplitst kan worden.
Een samenstelling bestaat uit twee of meer grondwoorden.
Een afleiding bestaat uit een grondwoord in combinatie met een voor- en of een achtervoegsel (die niet als afzonderlijk woord kunnen voorkomen).
Een samenstellende afleiding is een afleiding van een samenstelling die op zichzelf niet bestaat.
Een vreemd woord is een vreemd woord dat als leenwoord nog niet aan het Nederlands aangepast is.
Een bastaardwoord is een leenwoord die gedeeltelijk vernederlandst is.
Een ontlening is een leenwoord dat volledig aan het Nederlands aangepast is en ook opgenomen is in het Nederlands. Ontleningen worden niet als vreemd aangevoeld.
Een barbarisme is een vreemd woord of een letterlijke vertaling van een vreemd woord ten onrechte gebruiken in plaats van een correct Nederlands woord.
Een portemanteau is een nieuw woord dat je maakt met de woorddelen van twee bestaande woorden.
Een onomatopee is een woord dat een bepaalde klank nabootst.
Een purisme is ten onrechte een woord met enkel Nederlandse woorddelen fabriceren en gebruiken in plaats van een correct Nederlands woord dat van vreemde oorsprong is.
Een initiaalwoord bestaat uit de initialen of de beginletters van twee of meer woorden, waarbij iedere letter apart wordt uitgesproken.
Een letterwoord bestaat uit de initialen of de beginletters van twee of meer woorden, die tezamen als een nieuw woord worden uitgesproken.
Een lettergreepwoord bestaat uit een opeenvolging van de eerste lettergrepen van verschillende woorden.
Een afko is een trendy afkorting van een bestaand wordt, soms met de letter -o als uitgang.