Familienamen 5 LMt / LaWi / MtWi / MtWet 2007 (Koen Van Cauwenberge)

Combineeroefening

  

Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant.

< callen: praten, babbelen dus een babbelaar, een prater
kind van Hagi-frid ("heg - vrede")
kuitenbrouwer (kuiten is een dun bier zonder hop)
kind van Adel-berht ("schitterend door zijn edelheid")
van de Koudenberg (Brussel)
Van ten Heede
met een grijze kleur, een grijsaard
kind van Martinus
van Hooimissen (Hemiksem)
uit Marke
kind van Wortak (Wouter)
weiland (pratum)
Brusselaar
woekeraar (persemier)
verbastering van Van Deventer
kind van Michael ("Wie is als God?")
1. kind van Ost 2. uit het Oosten
wagenmaken, wielmaker (denk aan krom hout)
1. Frans voor schaap 2. vleivorm van Jacquemot / Willemot
< kind van Lonys < een verkorting van de heiligennamen Apollonius of Leonius