Betekenis van familienamen 2004 (Koen Van Cauwenberge)

verkorting van Hildebrand of een andere naam eindigend op - brand (betekent "zwaard")
1. kok 2. beul 3. haan (via het Frans)
kind van Jacob
uit Marievoorde
1. molenaar 2. meelhandelaar 3. bakker
kind van Michael ("wie is als god?")
kind van Reynaert ("sterk in raad")
kind van Sara
uit Damme
van bij het Elzenbos
1. uit ter Strate 2. van bij de heirweg
uit Bornem
krijger
kind van Simon
1. Latijn Vitus 2. afkorting van David
uit ter Beke (van bij de beek)
kind van Kono ("dapper, koen")
wonend op een stuk grond in het moeras dat een hoger ligt dan de rest en waarop bomen groeien
kind van Roeland ("roem - land")
Amand