Betekenis voornamen 2005 (Koen Van Cauwenberge)

Combineeroefening

  

Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant.

Aramees: "tweelingbroer", naam van een apostel

Vrouwelijke vorm van Johannes: Hebreeuws Johanan "Jahweh is genadig"

Verkorte vorm van Elisabeth: Hebreeuws elisjeba "ik zweer bij god"

Hebreeuws: "wie is als god"

Friese vrouwelijke vorm van Johannes: Hebreeuws Johanan "Jahweh is genadig"

Samengestelde naam uit 1. Anna -> Hannah "lieflijk" + 2. Eleonara: Grieks: eolos "genade, medelijden"

Franse vrouwelijke vorm van Julius: "de jongeling" of van jovilius "gewijd aan Jupitter"

Grieks: sophia ("wijsheid")

Schots -> Gaelisch caioneah "knap, mooi"

Hongaars: Emmerik -> Germaans: irmin "groot, geweldig", ook de voornaam van Nagy die in 1956 in Hongarije een opstand leidde tegen de Sovjet-Unie

Hebreeuws / Grieks: Petrus "rotsblok", een van de apostelen

Verkorte versie van Jozef: Hebreeuws: "Jahweh geve vermeerdering"

Roemeens -> Latijn: Aurelius, komt van aurum ("goud") of aura ("wind, zuchtje")

Hebreeuws: "de geliefde, vriend", bijbelse figuur uit het Oude Testament die Goliath versloeg

Verkorte versie van Bernhard of Benjamin: 1. Hebreeuws: Binjamin "zoon van de rechterhand, zoon van het Zuiden, gelukskind" en jongste zoon van Jakob; 2. Bernhard bern "beer" en hard "dapper, sterk"

Verkorte vorm van Maria (denk aan Marieke): Hebreeuws "bitter, zee"

Engels: verkorting van Kenneth

Oudkeltisch: Esygenion "edelgeborene", naam uit ridderromans

Germaans: Robrecht = hrôti (roem) + berht (schitterend)

Latijn: Christianus "christene"

Verkorting van Richard / Hendrik / Frederik: rik "rijk, machtig" -> Richard: hard "sterk, dapper" / Frederik: frithu "vrede" / Hendrik: haima "woning, woonplaats"

Scandinavisch -> Latijn: Laurentius: laurus en zo "de met lauweren bekranste"

Engelse verkorting van David

Grieks: Helena "fakkel" -> "de stralende, de schitterende"

Franse versie van Johannes