Verklaring van voornamen van 5STa '04-'05 (Katrien Deygers)

Combineeroefening

Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant.

verkorte versie van het Hebreeuwse Elisabeth, 'ik zweer bij God'
afgeleid van de Hebreeuwse naam Sjar, 'vorstin'
afgeleid van de Germaanse naam Adelheid, 'van edele afkomst'
Franse naam, afgeleid van Valerius, betekent 'sterk zijn'
oorspronkelijk plaatsnaam: genoemd naar een National Forest in Wyoming, USA; waarschijnlijk Indianennaam
Oosterse naam; betekent een toestand van innerlijke rust, het nul-punt bereiken
Hebreeuwse dubbelnaam: combinatie van Hannah ('lieflijk') en Elisabeth ('ik zweer bij God')
Slavische naam, afgeleid van Sofia, betekent 'levenswijsheid'
oorspronkelijk een Engelse plaatsnaam, genoemd naar de bosweide van Cyneburg, Engeland
Engelse versie van de Germaans-Latijnse naam Rook of Rochus, wat 'strijdkreet' betekent
verkorte versie van Mattheus, een Hebreeuwse naam die 'geschenk van de Heer' betekent
Vlaamse versie van de Griekse naam Stefanus, die 'zegekrans' betekent
afgeleid van de Germaanse naam Robrecht, betekent 'schitterend door roem'
Hebreeuws voor 'Wie is als God?'; ook de naam van één van de aartsengelen
Nederlandstalige versie van Antonius, waarschijnlijk verwant met het Griekse woord voor 'bloem' (anthos)
Franse versie van het Hebreeuwse Elisabeth, 'ik zweer bij God'