Voornamen en hun betekenis: 5 Economie-Wiskunde (Koen Van Cauwenberge)

Combineeroefening

  

Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant.

Een verkorte vorm van de Hebreeuwse naam Elisjeba wat "ik zweer bij God" betekent. Elisabeth is de nicht van Maria in de Bijbel.
Een Nederlandse variant van de Griekse naam "Catharina" waarbij katharos in het Grieks "rein, zuiver, schoon" betekent. Bekende heilige.
Slavische variant van George. Komt uit het Grieks "geoorgos" en betekent "landbouwer". Bekende heilige als Sint-Joris die de draak versloeg.
Komt van het Griekse "christianos" wat christen betekent en in de diepte "gezalfde" betekent.
Latijnse naam die "overwinnaar" betekent.
Een verkorte vorm van ofwel Christianos ("christen" in het Griekse) ofwel een verkorte vorm van Augustinus dat komt van Augustus. Deze Latijnse naam betekent "verheven, gezegend" en was een typîsche voornaam voor Romeinse keizers. Augustinus was ook een zeer bekende Kerkvader.
Variant van Ewald. Een Germaanse naam waarij ewa "wet" betekent en "wald" heersen. Dus "heersen volgens de wet".
"overwinning"
Hebreeuwse naam die "steenbok" betekent.
Nederlandse variant van Hieronymus. Griekse naam die samengesteld is uit hieros of "heilig" en onoma of "naam". Deze naam betekent dus "met een heilige naam". Bekende heilige.
Een Nederlandse variant van de Griekse naam Stefanos, wat "met de zegekrans" betekent. Naam van een martelaar.
Friese variant van Johanan of Johannes. Deze Hebreeuwse naam betekent "Jahweh is genadig".
Een samengestelde naam van de Hebreeuwse naam Hannah die "genadig, lieflijk" betekent en de Griekse naam Eleonora waarbij eleos "genade, medelijden" betekent.
Een verkorte vorm en vrouwelijke variant van Johanan of Johannes. Deze Hebreeuwse naam betekent "Jahweh is genadig".
Vrouwelijke vorm van Julius. Deze naam is een oude Romeinse geslachtsnaam en zou "met de eerste baardharen" betekenen of "gewijd aan Jupiter".
Een verkorte vorm van Nicolaas. Nicolaas bestaat uit het Griekse nikè wat "overwinning" betekent en laos wat "volk" betekent. Dus "overwinnaar van het volk" is de volledige betekenis. Een zeer bekende heilige.
Verkorte vorm van Amandus die in het Latijn "lieflijk, beminnelijk" betekent. Bekende Heilige. Denk bijvoorbeeld aan Sint-Amands en Sint-Amandsberg.