Voornamen en hun betekenis: 5lmtlawimtwimtwet 2007 (Koen Van Cauwenberge)

Combineeroefening

  

Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant.

Een Nederlandse variant van het Griekse "matthaios" en het Hebreeuwse "matanja" wat "geschenk van de Heer" betekent. Een van de vier evangelisten.
Komt van de Friese naam "Sil" wat in het Germaans "zege, overwinning" betekent.
Nederlandse versie van Christoforus of "drager van Christus in het hart".
Slavische variant van George. Komt uit het Grieks "geoorgos" en betekent "landbouwer". Bekende heilige als Sint-Joris die de draak versloeg.
Hebreeuwse naam (Jona) die "duif" betekent. Soms ook gezien als een verkorting van Johanan of Johannes.
Verkorte vorm van Thomas. Deze Aramese naam betekent "tweelingbroer". Thomas is een van de apostelen.
Scandinavische variant van de Latijnse naam Laurentius wat betekent "een inwoner van Laurentum" of "met de laurierkrans".
Engelse versie van de Germaanse naam Godfried. God betekent "god" en frithu betekent "vrede". Samengevat "hij die onder de vrede van god leeft".
Een samengestelde naam van de Griekse naam Petros ("rots" en een apostel) en de Hebreeuwse naam Johanan. Deze Hebreeuwse naam betekent "Jahweh is genadig". Hij is een van de evangelisten.
Germaanse naam: liub of "lief" + win of "vriend". Dus "geliefde vriend".
Engelse variant van een Germaanse naam die bestaat uit hlûth of "luid, bekend" en wîg of "strijd". Dus de "roemvolle strjder". Populaire namen voor koningen (Louis / Lodewijk).
Nederlandse versie van Martinus dat op zijn beurt een verkleinvorm is van Martius wat "krijgshaftige" betekent. Populaire heilige.
Friese naam frouwe betekent "vrouw, meesteres".
Een samengestelde naam van de Duitse naam Liesel en Charlotte. Liesel is een Duitse verkorting van de Hebreeuwse naam Elisjeba wat "ik zweer bij God" betekent. Elisabeth is de nicht van Maria in de Bijbel. Charlotte is een vrouwelijk e vorm van Karel en betekent "vrij man, kerel".
Een verkorte vorm van de Latijnse naam Antonius wat waarschijnlijk via het Griekse anthos "bloem" betekent. Bekende heilige.
Een verkorte vorm van de Nederlandse variant van het Griekse "matthaios" en het Hebreeuwse "matanja" wat "geschenk van de Heer" betekent. Een van de vier evangelisten.
Een samengestelde naam die bestaat uit de Friese variant van de Germaanse naam Gerard. Gerard komt van ger of "speer" en hardu of "goed in": dus "goed met de speer". De tweede naam is een verkorting van de Hebreeuwse naam Johanan. Deze Hebreeuwse naam betekent "Jahweh is genadig". Hij is een van de evangelisten.
Kom tvna het Griekse Simeon en het Hebreeuwse sjemang wat "luisteren, verhoren" betekent. Hij is een van de apostelen.
Franse variant van de Germaanse naam Geraard. Ger betekent "speer" en haldan "behoeden": dus "hij die met zijn speer beschermt".