Combineeroefening

Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant.

vrouwelijke vorm van het Hebreeuwse 'Johannes' ('Jahweh is genadig')
komt van het Griekse 'angelos' ('engel')
komt van het Griekse 'Stefanos', wat (zege)krans betekent
is een dubbelnaam, samengesteld uit Elisabeth (Hebreeuws voor 'ik zweer bij God') en Charlotte (van het Germaanse Karel, 'vrij man')
Ierse naam, oorspronkelijk een familienaam, betekent 'komend uit de oorlog'
vrouwelijke vorm van Karel, Germaanse naam die 'kerel' of 'vrij man' betekent
variant op het Engelse 'darling' (lieveling)
Germaanse naam die 'dapper betekent; in combinatie met '-raad' betekent het 'bekwaam in het raadgeven'
Griekse naam, bijnaam voor de godin Artemis, de godin van de jacht en van de maan
Hebreeuwe naam, betekent 'de leven gevende'
Arabische naam, betekent ofwel 'hoog van aanzien / prestige', ofwel 'de namen', en dan verwijst het naar de namen voor Allah
vrouwelijke vorm van het Latijnse Laurentius, betekent ofwel 'persoon afkomstig uit Laurentum (naast Rome)', ofwel 'de met lauweren bekranste'
moderne versie van Leonard, wat betekent 'sterk of dapper als een leeuw' (samenstelling van het Latijnse 'leo', leeuw, en het Germaanse 'hard', sterk of dapper)
Grieks voor 'honingbij'