Het werkwoordelijk gezegde (Katrien Deygers)

Gapfill oefening

Vul de gaten in en druk als alles ingevuld is op Check.

Typ het volledige werkwoordelijk gezegde in (in dezelfde volgorde als in de zinnen).

1. Hij zou de hele avond gewacht hebben.

2. Eén op de drie kinderen kan zich zelfs geen leven meer zonder mobieltje voorstellen.

3. Ondanks de vele voorzorgsmaatregelen heb ik me toch nog vergist.

4. En sms'en heeft de traditionele functie van de mobiele telefoon voor hen overgenomen.

5. Door toenemende kansarmoede nemen steeds meer minderbedeelden hun toevlucht tot het OCMW.

6. Een groepje van een dozijn of meer tieners viel deze week tenminste viermaal een groep toeristen lastig.

7. Minstens negen toeristen werden op het strand van Leblon slachtoffer van tienercriminelen.

8. Mogen de brieven via de leerlingen meegegeven worden?

9. Bij het doden van hartwormen kunnen namelijk wormrestanten in de bloedbaan gaan circuleren.

10. Voor één avondje uitgaan wil ik mijn relatie met mijn lief niet op het spel zetten.