Het meewerkend voorwerp (Katrien Deygers)

Quiz met korte antwoorden

Is het aangeduide zinsdeel wel of geen meewerkend voorwerp? Klik het juiste antwoord aan en druk dan op "Controleren".