Een interactieve gap - oefening maken in zes stappen

door Jan De Smedt

 

STAP 3: DE TEKST BEWERKEN

We gaan nu over tot de selectie van de woorden die we willen weglaten. Dit gebeurt door telkens een woord te selecteren. We kiezen b.v. als eerste woord “fooled”.  We selecteren dat woord eerst en klikken dan op de GAPtoets onderaan.

We krijgen nu een scherm te zien met het geselecteerde woord in het vak WORD. In het vak CLUE kunnen we een omschrijving of Nederlandse vertaling typen. We kunnen ook alternatieve antwoorden (= synoniemen) opgeven, maar dat heeft maar zin als we de lijst met de weggelaten woorden in de uiteindelijke oefening (HTML) niet laten zien (zie verder). Om typwerk te besparen kunnen we gebruik maken, hetzij van een on-line woordenboek dat we eerst opzoeken en dan minimaliseren, hetzij van een woordenboek op CD-rom. Het volstaat dan om de juiste omschrijving te zoeken, die te kopiëren en vervolgens in Hot Potatoes te plakken. 

We drukken op OK en keren terug naar onze tekst. We herhalen dezelfde bewerking telkens opnieuw, tot we de hele oefening gescreend hebben. Het aantal woorden bepalen we natuurlijk zelf. (We kunnen ook op AutoGap drukken. Het programma zal dan b.v. om de vijf woorden een woord weglaten). Fouten  tijdens het screenen zetten we recht door met de cursor op het bewuste woord te gaan staan en de DELETE-KNOP aan te klikken. OPGELET!!! We drukken enkel op de knop CLEAR GAPS als we ALLE geselecteerde woorden ongedaan willen maken. Ons scherm ziet er nu als volgt uit:


Naar de volgende stap        Terug naar het overzicht van alle stappen        Terug naar de vorige stap

Terug naar introductie

 

Last update 06.02.02