Hot Potatoes oefeningen op een eerlijke manier uitwisselen

door Koen Van Cauwenberge

 

Netiquette voor één op één Direct Linking

1 Filosofie van één op één Direct Linking

Er wordt op het internet nogal veel dubbel werk verricht.  Toch zijn databanken die interactieve oefeningen en lessen verzamelen meestal weinig succesvol.  Veel leerkrachten staan niet graag hun werk af en terecht.  Eén op één Direct Linking kan hier een uitkomst bieden.  Twee websites geven elkaar dan de toestemming om directe links te plaatsen naar een bepaalde hoeveelheid onderling afgesproken oefeningen of lessen van elkaar.  De uitwisseling gebeurt met een één op één verhouding en de direct links worden in een lijst vastgelegd.  Op die manier is er een eerlijke uitwisseling van auteurswerk.

Het plaatsen van rechtstreekse links naar een andere website in plaats van het uitwisselen van de code van de oefeningen of lessen heeft de volgende voordelen:

  1. Dubbel werk kan vermeden worden.
  2. Beide websites besparen webruimte.
  3. De auteur behoudt controle over zijn oefening of les en kan die blijven updaten.
  4. Het is gemakkelijker om leerlingen met een materiaal van een andere website te laten werken als de leraar kan linken naar onderdelen van een website in plaats van naar de gehele website.

  

2  De technische kant

Het linken verloopt op de volgende manier:

  1. Bij de iedere direct link staat de oorspronkelijke auteur vermeld en de URL van de moederwebsite.

  2. De linkcode bevat target="_top" of "_blank".  De oefening wordt dus niet binnen de frame van de gastwebsite weergegeven.

  3. De weergave van de link is steeds de link van de URL zelf zodat de moederwebsite direct zichtbaar is.

  

3 Bijkomende voorwaarden

Voor een goed verloop van zaken verbinden beide websites zich tot de volgende afspraken:

1.      Iedere website is niet commercieel en beschikt niet over betaalde banners bij de oefeningen of lessen.

2.      Iedere website behoudt het recht om een direct link op te zeggen en brengt de andere website daarvan dan asap op de hoogte.

3.      Verworven Direct Links mogen niet geruild worden met Direct Links van andere websites.

4.      Bij een verandering van de URL van de Direct Link brengt de moederwebsite de gastwebsite op de hoogte.

   

4 Aanbod

Momenteel is er tussen SMIC van Leo Jansegers en Project X 2002 zo'n samenwerking met Direct Links.  Mocht u ook graag oefeningen via Direct Links willen uitwisselen met Project X 2002, contacteer me dan.

 

 

Copyright 2003 Koen Van Cauwenberge All rights reserved
Last update 16.09.2003

  

  

Terug naar introductie

Terug naar Project X 2002

 

Last update 16.09.03
Copyright 2003 Koen Van Cauwenberge All rights reserved