Taak: Internetbronnen beschrijven

Opdracht internetbronnen beschrijven

In deze opdrachtenreeks leer je om op een professionele wijze internetbronnen te beschrijven. Als je een bron op het internet voor een werk raadpleegt, moet je dat immers vermelden. Anders pleeg je plagiaat. Lees hieronder nog eens de uitleg over hoe je een internetbron voor een bibliografie (een alfabetische lijst van bronnen op het einde van een werk) correct beschrijft.

De Taalnota over de beschrijving van internetbronnen:
De bronvermelding van een internetbron ziet er als volgt uit.

  1. Naam van de auteur(s) of de website-eigenaar, indien gekend: volledige familienaam gevolgd door de eerste letter van de voornaam of voornamen;
  2. Indien de naam van de auteur van de site niet bekend is: naam van de organisatie of de instelling die verantwoordelijk voor deze site is;
  3. Indien je zelfs dat niet kunt vinden, dan schrijf je “Sine nomine”.
  4. Jaartal van publicatie (zie last update van de webpagina of schrijf 'n.d.' als je de datum niet kunt vinden ) tussen haakjes;
  5. Titel van het artikel of van de webpagina: cursief en eindigend met een punt;
  6. URL: het volledige webadres en op de volgende regel (een zoekmachine zoals Google kan nooit een bron zijn!);
  7. Datum wanneer je deze internetbron geraadpleegd hebt voorafgegaan door 'Retrieved'.
  8. Let op de leestekens!

Voorbeelden:
De Vriese, S. (2002) Inleiding tot Geonet.
http://www.geoweb.ugent.be/geonet/index.asp. Retrieved 20/02/2006.

Wikipedia (2007) Europese boomkikker.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomkikker. Retrieved 10/09/2007.

 

INTERNETBRONNENTAAK

Naam (voor- en familienaam):
Klas:
Nummer:

Naam (voor- en familienaam):

Klas:
Nummer:

 

Beschrijf conform de Taalnota de volgende internetbronnen. In dit formulier kun je geen tekst schuin zetten. Gebruik '... ' in de plaats hiervan.

 

(1.) Je wilt van de volgende site een foto van de Canadese ganzen gebruiken in je werkje over Molsbroek: http://www.lne.be/themas/beleid/internationaal/interregionale-samenwerking/invasieve-exoten. Beschrijf die bron conform de Taalnota.
(2.) Zoek een internetbron voor het verschil in gebruik tussen de voornaamwoorden 'hen' en 'hun'. en beschrijf die conform de Taalnota.
(3.) Zoek een degelijke internetbron voor een overzicht van alle publicaties van Bart Moeyaert en beschrijf die conform de Taalnota..
(4.) Je wilt een artikel gebruiken van een nieuwssite over de rechtzaak Storme. Beschrijf je bron conform de Taalnota.
(5.) Zoek een betrouwbare internetbron voor het aantal mensen die het Nederlands als moedertaal hebben en beschrijf je bron conform de Taalnota.
Opmerkingen: Klik pas op de knop "Verstuur!" als je alles ingevuld hebt.

Laatste update 27.10.2010

Copyright 2005 All rights reserved: Project X 2002 Koen Van Cauwenberge