Handleiding Word Interlinie

Handleiding: Een inhoudsopgave invoegen met Word

1 INHOUDSOPGAVE

In de Inhoudsopgave vind je een overzicht van alle titels en subtitels met daarnaast de pagina waarop dat deel in je werk begint. Zie hieronder voor een verzonnen voorbeeld.

 

Inhoudsopgave

Inleiding .......................................................................................................................................... 1

1 Waterdieren ................................................................................................................................. 2

1.1 Waterkever ............................................................................................................................... 2

1.1.1 Beschrijving ............................................................................................................................ 2

1.1.2 Tekening ................................................................................................................................ 2

1.2 Bootsmannetje .......................................................................................................................... 3

2 Het landschap .............................................................................................................................. 6

Evaluatie ......................................................................................................................................... 9

Bibliografie ..................................................................................................................................... 10

 

2 AUTOMATISCH LATEN AANMAKEN

In Word kun je automatisch een een Inhoudsopgave laten maken. Ga hiervoor als volgt te werk:

1.) Werk met Koppen voor al je (sub)titels. Gebruik steeds dezelfde kop voor titels op hetzelfde niveau. Klik hier voor meer informatie over Koppen.

2.) Klik om te beginnen op Invoegen in de statusbalk.

3.) Klik vervolgens op Verwijzing in het menu.

4.) Daarna klik je op Index en inhoudsopgave....

5.) Het popupvenster van Index en inhoudsopgave verschijnt nu. Klik daar op het tabblad van Inhoudsopgave.

6.) Nu kun je naast Opmaak linksonderaan een stijl kiezen.

7.) Als je op OK drukt, zal Word automatisch een Inhoudsopgave aanmaken en toevoegen in je tekst waar je cursor stond.

 

Last update 02.10.2007

Copyright 2005 All rights reserved: Project X 2002 Koen Van Cauwenberge