LOGO   SLOGANS   KRITIEK

2 De kracht van slogans

Een sterk product heeft samen met een logo ook een goede slogan.  Met een degelijke slogan ondersteun je het imago van je merk.  Een slogan verspreid je op dezelfde manier als een logo.  Je kunt nu wel ook gebruik maken van radiospotjes, die een zeer grote rol spelen om een slogan in het geheugen te drillen.

Slogans worden niettemin meestal moelijker onthouden dan het logo.  Neem zelf de proef op de som en doe de sloganquiz (2004 - 2005).  Je moet met iedere slogan het juiste product verbinden. Slogans zijn vaak ook tijdelijk populair. Zo zul je merken dat de volgende sloganquiz uit 2002 een stuk moeilijker is.

 

Reclamemakers spelen vaak met taal om hun slogan te laten opvallen, zoals de volgende voorbeelden tonen.  Doe hier een quiz over stijlfiguren in reclameslogans.

1.) rijm in al zijn vormen

a.) assonantie of klinkerrijm: bv. Lekker in m'n vel (Canderel)

b.) alliteratie of stafrijm: bv.  Mannen weten waarom (Jupiler)

c.) binnenrijm: bv. VT4 puur plezier

2.) woordspelingen (zeer populair): bij voorkeur op de productnaam 

bv. Good times (Rodania)

3.) parallelle constructies

bv. de fun, de hits (Donna)

4.) hyperbolen of overdrijvingen

bv. Klik en alles kan (Skynet Belgacom)

 

Slogans uit dezelfde periode lijken ook vaak sterk op elkaar.   Dat komt omdat ze vaak inspelen op dezelfde trendy waarden en idealen in de samenleving.  Uit slogans kun je dus ook afleiden welke waarden een rol spelen op een bepaald moment in een samenleving.  Hier volgen enkele voorbeelden uit 2002.

Waarde of ideaal Slogan Product
prestatiegericht zijn / het geloof in het eigen kunnen En alles wordt mogelijk warenhuis (Carrefour 2002)
  Niets houdt je tegen kleding (C&A 2002)
  Alles waaraan u denkt is mogelijk auto (FIAT 2002)
  Klik en alles kan telefonie (Skynet Belgacom 2002)
  Met Telenet kan je meer telefonie (Telenet 2002)
sociaal zijn Brengt mensen dichterbij telefonie (Proximus 2002)
  Connecting People telefonie (NOKIA 2002)
anders en uniek zijn Take a different road auto (Mitsubishi 2002)
  A class of its own auto (Rover 2002)
  Altijd leuk om anderen jaloers te maken auto (Skoda 2002)

Zo valt hier op dat het ideaal van in je eigen kunnen te geloven het meeste verspreid is over verschillende soorten producten.  Dat past mooi binnen het hedendaagse vooruitgangsgeloof dat ervan uitgaat dat de mens dankzij zijn eigen technologie alles zal kunnen verwezenlijken wat hij of zij wil.  De hype rond Internet heeft dat geloof nog versterkt.

In uitzonderlijke gevallen maakt de slogan zelf deel uit van het logo zelf.  Meestal staat de slogan vlak onder het logo of vlakbij het logo zoals in de volgende voorbeelden.   Ook wordt de klant vaak direct aangesproken met 'je' of 'u' of door een imperatief te gebruiken.

Het valt op dat vooral exclusieve merken in de modewereld steeds minder gebruik maken van een vaste slogan.  Ze beperken hun advertenties tot het oproepen van een bepaalde sfeer en het vermelden van de familiemerknaam en de naam van het product. 

Ten slotte is er nog steeds een opmars van Engelstalige slogans in het Nederlandse taalgebied, wat te maken heeft met het grote prestige van het Engels als internationale taal en globale promotiecampagnes van concerns. Uit onderzoek blijkt wel dat Engelstalige slogans vaak door het grote publiek niet goed begrepen worden en minder goed blijven hangen. Neem zelf de proef op de som door de volgende sloganquiz met uitsluitend Engelstalige slogans (2004 - 2005) te doen. 

Last update 26.02.2005
Copyriht Koen Vzn Cauwenberge All rights reserved