Wiskunde - 6es - Major wiskunde - 6/8 uur wiskunde per week

Analyse 3 - verloop van functies

Hoofdstuk 1: verloop van algebraïsche functies

Eerste versie van de cursus

Herhalingsoefeningen in verband met het verloop van veeltermen en rationale functies

Extra oefeningen op de herhaling van het verloop van veeltermen en rationale functies (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op verloop van irrationale functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldtoets op verloop van (ir)rationale functies

Hoofdstuk 2: verloop van exponentiële en logaritmische functies

Tweede versie van de cursus

Korte voorbeeldtoets op parate kennis in verband met afleiden

Extra oefeningen op verloop van exponentiële en logaritmische functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldtoets op het verloop van exponentiële en logaritmische functies

Hoofdstuk 3: verloop van goniometrische en cyclometrische functies

Tweede versie van de cursus

Extra oefeningen op verloop van goniometrische en cyclometrische functies (opgaven - oplossingen)

Een formularium met alle formules en rekenregels in verband met afgeleiden

Voorbeeldtoets op het verloop van goniometrische en cyclometrische functies

Ruimtemeetkunde

Tweede versie van de cursus

Inleidende oefeningen die we klassikaal maken (opgaven - oplossingen)

Formularium ruimtemeetkunde

Extra oefeningen op synthetische ruimtemeetkunde (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldtoets op de inleiding (synthetische ruimtemeetkunde en vectoren)

Elementaire oefeningen op de vergelijkingen van rechten en vlakken (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op vergelijkingen van rechten en vlakken (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldtoets op vergelijkingen van rechten en vlakken

Extra oefeningen op loodrechte stand, afstanden en hoeken (opgaven - oplossingen)

Analytische meetkunde (enkel 8u)

Oefeningencursus (WIP - oefeningen die niet of afgezwakt in het boek staan)

Tweede versie van hoofdstuk 1 van de cursus (herhaling)

Tweede versie van hoofdstuk 2 van de cursus (de basiskegelsneden - errata)

Extra oefeningen op de inleiding (herhaling) en parabolen (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op de ellips en de hyperbool (opgaven - oplossingen)

Eerste versie van de rest van de cursus (uitbreiding)

Zelfstudieproject meetkundige plaatsen (met oplossingen)

Overzicht theorie analytische meetkunde (paasexamen)

Opgeloste (work in progress) oefeningen (deel 1 - deel 2 - deel 3)

Integraalrekening

Tweede versie van de cursus

Applet ter illustratie van de begrippen ondersom, bovensom en bepaalde integraal

Extra oefeningen op bepaalde integralen (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op onbepaalde integralen (opgaven - oplossingen)

Eerste versie van de cursus op toepassingen van de integraalrekening

Extra oefeningen op toepassing van de integraalrekening (opgaven - oplossingen)

Enkele pittige(re) oefeningen op integraalrekening

Combinatoriek en kansrekenen

Hoofdstuk 1: combinatoriek

Tweede versie van de cursus

Extra oefeningen op combinatoriek (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 2: het binomium van Newton

Extra oefeningen op het binomium van Newton (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 3: kansrekenen

Extra oefeningen op kansrekenen (opgaven - oplossingen)

Statistiek

Tweede versie van de cursus

Extra opgaven op de normale verdeling, stochasten en de binomiale verdeling (opgaven - oplossingen)

Extra opgaven over betrouwbaarheidsintervallen en toetsen van hypothese (opgaven - oplossingen)