Wiskunde - 6es - Major wiskunde - 8 uur wiskunde per week

Complexe getallen

De cursus.

Extra oefeningen op de meetkundige vorm en complexe veeltermen (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets complexe getallen - de goniometrische vorm

Voorbeeldoplossing toets complexe veeltermen

Analyse 3 - verloop van functies

Hoofdstuk 2: verloop van exponentiële en logaritmische functies

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op verloop van exponentiële en logaritmische functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing parate kennistoets afgeleiden

Voorbeeldoplossing parate kennistoets verloop van exponentiële en logaritmische functies

Voorbeeldoplossing toets verloop van exponentiële en logaritmische functies

Hoofdstuk 3: verloop van goniometrische en cyclometrische functies

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op verloop van goniometrische en cyclometrische functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets verloop van goniometrische en cyclometrische functies

Ruimtemeetkunde

Tweede versie van de cursus

Formularium ruimtemeetkunde

Extra oefeningen op synthetische ruimtemeetkunde (opgaven - oplossingen)

Elementaire oefeningen op de vergelijkingen van rechten en vlakken (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op vergelijkingen van rechten en vlakken (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets inleiding & vergelijkingen van rechten en vlakken

Extra oefeningen op loodrechte stand, afstanden en hoeken (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing parate kennistoets loodrechte stand en afstanden

Voorbeeldoplossing parate kennistoets afstand punt-rechte

Voorbeeldoplossing toets loodrechte stand, afstanden, bollen

Analytische meetkunde

Oefeningencursus (WIP - oefeningen die niet of afgezwakt in het boek staan)

Eerste versie van hoofdstuk 1 van de cursus (herhaling)

Eerste versie van hoofdstuk 2 van de cursus (de basiskegelsneden - errata)

Extra oefeningen op de inleiding (herhaling) en parabolen (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets: inleiding en de parabool

Extra oefeningen op de ellips en de hyperbool (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets: ellipsen en hyperbolen

Eerste versie van de rest van de cursus (uitbreiding)

Voorbeeldoplossing korte toets op homogene coördinaten

Zelfstudieproject meetkundige plaatsen (met oplossingen)

Overzicht theorie analytische meetkunde (paasexamen)

Voorbeeldoplossing herhalingstaak analytische meetkunde

Opgeloste (work in progress) oefeningen (deel 1 - deel 2 - deel 3)

Integraalrekening

Tweede versie van de cursus

Applet ter illustratie van de begrippen ondersom, bovensom en bepaalde integraal

Extra oefeningen op bepaalde integralen (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets bepaalde integralen

Extra oefeningen op onbepaalde integralen (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing korte toets substitutie bij integralen

Voorbeeldoplossing toets onbepaalde integralen

Eerste versie van de cursus op toepassingen van de integraalrekening

Extra oefeningen op toepassing van de integraalrekening (opgaven - oplossingen)

Enkele pittige(re) oefeningen op integraalrekening

Beknopt overzicht van de te kennen theorie voor het examen integraalrekening

Combinatoriek en kansrekenen

Hoofdstuk 1: combinatoriek

Tweede versie van de cursus

Extra oefeningen op combinatoriek (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets combinatoriek

Hoofdstuk 2: het binomium van Newton

Extra oefeningen op het binomium van Newton (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 3: kansrekenen

Extra oefeningen op kansrekenen (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets binomium & kansrekenen

Statistiek

Tweede versie van de cursus

Voorbeeldtoets over het hoofdstukje beschrijvende statistiek (oplossingen)

Extra opgaven op de normale verdeling, stochasten en de binomiale verdeling (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldtoets over de normale verdeling, stochasten en de binomiale verdeling (oplossingen)

Extra opgaven over betrouwbaarheidsintervallen en toetsen van hypothese (opgaven - oplossingen)

Beknopt leerstofoverzicht combinatoriek - kansrekening - statistiek