Wiskunde - 6es - Major wiskunde - 8 uur wiskunde per week

Complexe getallen

De cursus.

Extra oefeningen op de meetkundige vorm en complexe veeltermen (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets complexe getallen - de goniometrische vorm

Voorbeeldoplossing toets complexe veeltermen

Analyse 3 - verloop van functies

Hoofdstuk 2: verloop van exponentiële en logaritmische functies

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op verloop van exponentiële en logaritmische functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing parate kennistoets afgeleiden

Voorbeeldoplossing parate kennistoets verloop van exponentiële en logaritmische functies

Voorbeeldoplossing toets verloop van exponentiële en logaritmische functies

Hoofdstuk 3: verloop van goniometrische en cyclometrische functies

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op verloop van goniometrische en cyclometrische functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets verloop van goniometrische en cyclometrische functies

Ruimtemeetkunde

Tweede versie van de cursus

Formularium ruimtemeetkunde

Extra oefeningen op synthetische ruimtemeetkunde (opgaven - oplossingen)

Elementaire oefeningen op de vergelijkingen van rechten en vlakken (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op vergelijkingen van rechten en vlakken (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets inleiding & vergelijkingen van rechten en vlakken

Extra oefeningen op loodrechte stand, afstanden en hoeken (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing parate kennistoets loodrechte stand en afstanden

Voorbeeldoplossing parate kennistoets afstand punt-rechte

Voorbeeldoplossing toets loodrechte stand, afstanden, bollen

Analyse 4 - integraalrekening

Tweede versie van de cursus

Applet ter illustratie van de begrippen ondersom, bovensom en bepaalde integraal

Extra oefeningen op bepaalde integralen (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op onbepaalde integralen (opgaven - oplossingen)

Eerste versie van de cursus op toepassingen van de integraalrekening

Extra oefeningen op toepassing van de integraalrekening (opgaven - oplossingen)

Analytische meetkunde

Oefeningencursus (WIP - oefeningen die niet of afgezwakt in het boek staan)

Eerste versie van hoofdstuk 1 van de cursus (herhaling)

Eerste versie van hoofdstuk 2 van de cursus (de basiskegelsneden - errata)

Extra oefeningen op de inleiding (herhaling) en parabolen (opgaven - oplossingen)

Eerste versie van de rest van de cursus (uitbreiding)

Combinatoriek en kansrekenen

Hoofdstuk 1: combinatoriek

Tweede versie van de cursus

Extra oefeningen op combinatoriek (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 2: het binomium van Newton

Extra oefeningen op het binomium van Newton (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 3: kansrekenen

Extra oefeningen op kansrekenen (opgaven - oplossingen)

Statistiek

Tweede versie van de cursus

Extra opgaven op de normale verdeling, stochasten en de binomiale verdeling (opgaven - oplossingen)

Extra opgaven over betrouwbaarheidsintervallen en toetsen van hypothese (opgaven - oplossingen)