Wiskunde - 5es - Major wiskunde - 8 uur wiskunde per week

Boek 1: analyse 1 - functies

Hoofdstuk 1: algebraïsche functies

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op veeltermen en rationale functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets veeltermen en rationale functies

Extra oefeningen op irrationale functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets irrationale vergelijkingen (PK)

Extra oefeningen op bewerkingen met functies en speciale functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets irrationale functies, bewerkingen met functies, speciale functies

Hoofdstuk 2: machten

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op machten (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing korte toets machten

Voorbeeldoplossing toets machten (VWO opgaven)

Hoofdstuk 3: exponentiële en logaritmische functies

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op exponentiële functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets exponentiële functies

Extra oefeningen op logaritmische functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets logaritmische functies

Hoofdstuk 4: goniometrische en cyclometrische functies

Eerste versie van de cursus

Een applet die de formules voor verwante hoeken verduidelijkt.

Een applet die de parameters bij de algemene sinusfunctie illustreert.

Extra oefeningen op de inleiding en de algemene sinusfunctie (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing korte toets algemene sinusfunctie en parate kennis

Formularium goniometrie

Extra oefeningen goniometrische formules (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing korte toets goniometrie

Voorbeeldoplossing toets goniometrie

Extra oefeningen op goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden.

Extra oefeningen op cyclometrische functies (opgaven - oplossingen)

Boek 2: matrices en stelsels

Hoofdstuk 1: matrices

Eerste versie van de cursus.

Zelfstudieopdracht in verband met de inleiding van het hoofdstuk

Extra oefeningen op matrices (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets matrices

Extra oefeningen op toepassingen van matrices (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets toepassingen van matrices

Hoofdstuk 2: stelsels

Extra oefeningen op stelsels (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets stelsels

Hoofdstuk 3: inverse matrices

Extra oefeningen op inverse matrices (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets inverse matrices

Hoofdstuk 4: determinanten

Eerste versie van de cursus

Powerpoint in verband met de rekenregels van determinanten

Extra opgaven op determinanten (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing korte toets determinanten

Extra opgaven op toepassingen van determinanten (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets determinanten

Boek 3: analyse 2 - differentiaalrekening

Hoofdstuk 1: rijen

Eerste versie van de cursus

Een applet ter illustratie van de definitie van een eindige limiet

Een applet ter illustratie van de definitie van een oneindige limiet

Extra oefeningen op rijen (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets rijen

Hoofdstuk 2: limieten van functies

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op limieten van functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets limieten van functies

Hoofdstuk 3: afgeleiden

Tweede versie van de cursus

Extra oefeningen op afgeleiden (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing toets afgeleiden

Hoofdstuk 4: eigenschappen van continue en afleidbare functies

Tweede versie van de cursus

Extra oefeningen op verloop van functies (opgaven - oplossingen)

Boek 4: complexe getallen

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op de inleiding en bewerkingen (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldoplossing eerste toets complexe getallen

Uitdagingsoefeningen

Maak deze oefeningen enkel als je al de rest zeer goed begrijpt. Ze vormen een mooie uitdaging voor leerlingen die daar nood aan hebben.

Enkele interessante links voor nieuwsgierige leerlingen

Mooie stellingen: http://www.scilogs.be/wiskunde-is-sexy/win-een-boek-met-mooie-wiskunde/

Een heel interessant YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/user/numberphile