Wiskunde - 5es - Major wiskunde - 6/8 uur wiskunde per week

Sticky: overzicht van de leerstof die wegvalt voor richtingen met 6u wiskunde

Boek 1: analyse 1 - functies

Hoofdstuk 1: algebraïsche functies

Eerste versie van de cursus

Hoe los je stelsels op met je rekenmachine? Zo!

Hoe voer je een grafisch onderzoek uit van een functie met je rekenmachine? Zo!

Extra oefeningen op veeltermen en de stelling van Viète (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op veeltermen en rationale functies (opgaven - oplossingen)

Voorbeeldtoets veeltermen & rationale functies (opgave - voorbeeldoplossing)

Extra oefeningen op irrationale functies (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op bewerkingen met functies en speciale functies (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 2: machten

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op machten (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 3: exponentiële en logaritmische functies

Tweede versie van de cursus

Extra oefeningen op exponentiële functies (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op logaritmische functies (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 4: goniometrische en cyclometrische functies

Eerste versie van de cursus

Een applet die de formules voor verwante hoeken verduidelijkt.

Een applet die de parameters bij de algemene sinusfunctie illustreert.

Extra oefeningen op de inleiding en de algemene sinusfunctie (opgaven - oplossingen)

Formularium goniometrie

Extra oefeningen op goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op cyclometrische functies (opgaven - oplossingen)

Boek 2: matrices en stelsels

Hoofdstuk 1: matrices

Eerste versie van de cursus.

Zelfstudieopdracht in verband met de inleiding van het hoofdstuk

Extra oefeningen op matrices (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op toepassingen van matrices (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 2: stelsels

Extra oefeningen op stelsels (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 3: inverse matrices

Extra oefeningen op inverse matrices (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 4: determinanten

Eerste versie van de cursus

Extra opgaven op determinanten (opgaven - oplossingen)

Extra opgaven op toepassingen van determinanten (opgaven - oplossingen)

Boek 3: analyse 2 - differentiaalrekening

Hoofdstuk 1: rijen

Eerste versie van de cursus

Een applet ter illustratie van de definitie van een eindige limiet

Een applet ter illustratie van de definitie van een oneindige limiet

Extra oefeningen op rijen (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 2: limieten van functies

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op limieten van functies (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 3: afgeleiden

Tweede versie van de cursus

Extra oefeningen op afgeleiden (opgaven - oplossingen)

Hoofdstuk 4: eigenschappen van continue en afleidbare functies

Tweede versie van de cursus

Extra oefeningen op verloop van functies (opgaven - oplossingen)

Boek 4: complexe getallen

Eerste versie van de cursus

Extra oefeningen op de inleiding en bewerkingen (opgaven - oplossingen)

Extra oefeningen op de meetkundige vorm en complexe veeltermen (opgaven - oplossingen)

 

Uitdagingsoefeningen

Maak deze oefeningen enkel als je al de rest zeer goed begrijpt. Ze vormen een mooie uitdaging voor leerlingen die daar nood aan hebben.

Enkele interessante links voor nieuwsgierige leerlingen

Een heel interessant YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/user/numberphile

Oplossingen Van Basis Tot Limiet boek Analyse 1: reële functies leerweg 6/8